ANBI

Ondernemersgala Den Haag staat sinds 1 januari 2018 bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft fiscale voordelen voor ons en ook voor degenen die een gift (bijvoorbeeld een schenking of legaat) aan ons willen doen. Er hoeft geen schenkings- of successierecht betaald te worden.
Belangrijke voorwaarde voor een ANBI-status is dat de instelling statutair en feitelijk voor 90% of meer het algemeen belang dient.

Met ingang van 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om de hieronder vermelde gegevens, via het internet openbaar te maken. Het doel daarvan is, zoals de belastingdienst het omschrijft: “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.

Naam
Ondernemersgala Den Haag
Fiscaalnummer
8174.92.562
Bestuursamenstelling
Zie bestuur
Beleidsplan
Zie beleidsplan
Beloningsbeleid
Aan de leden van het bestuur worden geen vergoedingen betaald.
Doelstelling
Het Ondernemersgala Den Haag biedt ons een unieke manier om geld in te zamelen voor Haagse goede doelen. Het idee voor dit benefietgala ontstond in 2006 vanuit een samenwerking van onze founding fathers: Gemeente Den Haag, Rabobank en het ROC Mondriaan. Met het doel een bijdrage te kunnen leveren aan de Haagse samenleving, brachten we een verscheidenheid aan ondernemers samen om geld in te zamelen. Sindsdien selecteren we jaarlijks één à twee goede doelen met een concreet project dat wij kunnen steunen. Juist met de combinatie van samenwerken en netwerken, kunnen wij als bestuur en ondernemers een verschil maken voor onze samenleving.
Verslag activiteiten
Zie beleidsplan
Financiële verantwoording
Zie beleidsplan

Reserveer hier jouw tafel voor het Ondernemersgala Den Haag 2024!

Wij zien je graag op zaterdag 23 maart 2024.
Voor vragen kan je contact met ons opnemen via: info@ondernemersgaladenhaag.nl

Factuur gegevens
*Graag ontvangen wij uw logo om mee te nemen in de communicatie uitingen op de avond zelf.