2006 - 1e editie Unicef

Eerste editie Ondernemersgala voor Unicef.

Zaterdag 25 maart 2006 vond in het Atrium van het Haagse Stadhuis een gala plaats waarvan de opbrengst ten goede komt aan Den Haag Unicefstad. 

Alle vijfhonderd plaatsen voor het diner waren gereserveerd. Henk Savelberg (Restaurant Hotel Savelberg), Niven Kunz ( Restaurant 't Raethuys), Koos van Noort (Kandinsky Restaurant), Paul Fagel (Restaurant Het Arsenaal) en Pierre Wind zorgden voor de culinaire verrassingen. 

Unicef Ambassadeur Paul van Vliet was te gast en er waren optredens van ondermeer Jim, Told U So en Frank in Person (F.I.P.). Daarnaast was er een verrassingsoptreden van internationaal bekende popzangeressen. Een veiling van bijzondere objecten verhoogdel de opbrengst van het Ondernemersgala nog verder. Zo beschilderden Paul van Vliet en beeldend kunstenaar Marcus van Soest lichtbollen en maakte Frank Heijman een glasmozaïek. 

Het College van B&W stelde het Atrium van het Stadhuis ter beschikking en veel leden van het gemeentebestuur waren ook aanwezig. Aan het eind van de avond werd de opbrengst van het Ondernemersgala bekend gemaakt: €120.530,80

Het gala was één van de activiteiten die plaatsvindt in het kader van Den Haag Unicefstad. Tot mei 2006 vonden in Den Haag allerlei initiatieven plaats die geld en leden opleveren voor onderwijsprojecten die Unicef initieert in Suriname, Turkije en Marokko.